ژاپن جدا از ساختار خود دارای ملت قدرتمندی است. پس از زلزله سال 2011 توکیو و سونامی پس از آن، ژاپن به شدت صدمه دید اما تنها پس از شش سال تقریبا بازسازی شد. و در همین راستا هنرمندی به نام Manabu Ikeda موفق شد مجموعه نقاشی خود با نام تولدی دوباره(Rebirth  ) را با موفقیت به پایان برساند.

وی کار بر روی این پروژه را در سال 2013 آغاز کرد و از آن زمان روزی 10 ساعت و شش روز هفته بر روی این قطعه 10*13 فوتی کار کرد. در این قطعه هنری درخت در حال رشدی به نمایش کشیده شده که بر اثر بلایای طبیعی در حال خراب شدن است و امواج سونامی آن را احاطه کرده اند. اما این تنها ظاهر تصویر است، زمانی که از نزدیک تر به آن نگاه می کنید می بینید که نقاشی شامل هزاران جزئیات کوچک تر است که حوادث فاجعه بار رویداد را نشان می دهد.

او می گوید هدف من این است که جهان را صادقانه به تصویر بکشم اما دوست ندارم آن را در قالب تصاویر دقیق بیان کنم.تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-1تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-2تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-3تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-4تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-5تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-6تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-7تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-8تلاش هنرمند ژاپنی برای کشیدن نقاشی بزرگ از فاجعه سونامی-9