NIck Steinberg عکاس می گوید در طول هشت سال گذشته زمان زیادی را صرف عکاسی از مه در سان فرانسیسکو کردم. شب و روزی چیزی است که من برای آن زندگی می کنم و سبک عکاسی من را تعریف می کند. برای گرفتن این عکس ها، همیشه در حال بررسی دوربین ها، ماهواره ها و پیش بینی های دیگر بودم. ما حتی یک گروه کوچک تقریبا 20 نفره به نام   Fogaholics داریم که با هم هماهنگ بوده و در صورت دیدن سوژه مناسب به یکدیگر خبر می دهیم.
به تازگی در مطالعات من متوجه چیزی شگفت انگیز شدم. در طول ماههای تابستان، زمانی که مه بر اثر مقادیر بالایی از حرارت داخلی ایجاد می شود، در ارتفاع بالای 1000 اینچی قرار دارد و عکس گرفتن از آن بسیار مشکل است. بنابراین برای عکس های خود به نقاط بسیار بلند مانند کوه Tamalpais رفتیم که در ارتفاع در 2572 اینچی است. نکته دیگری که من در طول سفرهای متعدد خود یاد گرفته ام این است هنگامی که مه در ارتفاع و غلظت مناسب قرار دارد حرکاتی موج مانند مثل خطوط زمین ایجاد می کند. به همین دلیل من اصطلاح امواج مه را ابداع کردم که به معنای واقعی مانند امواج اقیانوس به نظر می رسند.
همه تصاویری که در زیر می بینید با دوربین گرفته شده اند و فوتوشاپ نیست. عکاسی از مه مانند یک مطالعه است و نیاز به صبر، آماده سازی و شناخت از مناطقی دارد که عکس گرفتن در آن سخت است. تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _1تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _2تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _3تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _4تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _5تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _6تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _7تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _8تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _9تصاویری واقعی و زیبا از امواج مه _10