Yves Rossy، مردی که نشان داد تنها با یک بال کوچک و یک جت پک (jetpack) می توان پرواز کرد، این بار همراه با دو خلبان به نام های وینسنت ریفت و فرد فوگن در جنوب فرانسه یک نمایش زیبا و دیوانه کننده بر فراز آسمان انجام دادند.
این بار این سه خلبان با تیم آلفاجت Patrouille de فرانسه، یکی از بهترین تیم های عملیات آکروباتی با هواپیما در جهان برای اجرای این نمایش همکاری کردند.
این افراد مجهز به جت پک تنها در فاصله چند متری هواپیماها پرواز می کردند  که در این حالت کنترل جت پک و حرکات بدن کار آسانی نیست.
 البته Rossy قبلا هم چنین نمایش های خیره کننده ای انجام داده است و در سال گذشته در کنار ایرباس A380 در دبی و دور بلندترین ساختمان جهان یعنی برج خلیفه پرواز کرد.