آدریان سوملینگ هنرمند و عکاس دیجیتالی با استفاده از ترکیب عکس، فتوشاپ، و مهارت دستکاری تصویر خود، تصاویری سورئال از پسر خودش ایجاد کرده است.
او سال هاست که به حرفه هنر مشغول است، اما در نهایت به این نتیجه رسید که هنر دیجیتالی برای او جذاب تر از بقیه حرفه هاست. هر کدام از این تصاویر شامل پسرش و سناریوهای بسیار جذاب مانند پرواز بر روی بال یک هواپیما، سواری بر روی یک کرگدن و اسکیت سواری بر روی یک آسمان خراش هستند.
اگر مایل به یادگیری این هنر هستید می توانید دوره آموزشی آدریان را در وب سایت وی خریداری کنید.پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-1پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-2پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-3پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-4پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-5پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-6پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-7پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-8پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-9پدری که عکس های پسر خود را فوتوشاپ می کند-10