در فصل تعطیلات، آمازون میلیون ها بسته به مشتریان خود در سراسر جهان ارسال می کند. اما چگونه این کمپانی با وجود پایین بودن قیمت ها، قادر به بسته بندی سریع این بسته ها است؟ در ادامه برای درک بهتر این موضوع نگاهی به یکی از مراکز آمازون در کالیفرنیا می اندازیم: