احتمالا بسیاری از ما سکه های قدیمی داشته باشیم و گاهی اوقات با آنها بازی کرده باشیم. اما این مرد ژاپنی زمان زیادی را صرف چیدن سکه های قدیمی روی هم کرده است. او تصاویری از این خلاقیت را بر روی صفحه توییتر خود با اسم @thumb_tani قرار داده است. برخی از افراد از دیدن این تصاویر بسیار تعجب کرده و برخی دیگر آن را غیر ممکن می دانند، اما در ویدئو زیر می بینید که کار او سحر و جادو نیست و کاملا واقعی است.
در ادامه هم تصاویری  از کارهای او را می بینیم:
مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_1مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_2مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_3مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_4مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_5مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_6مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_7مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_8مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_9مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_10مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_11مرد ژاپنی و چیدن سکه ها بر روی هم_12