بیشتر افراد از شکلات خوششان می آید و هر چیزی که از شکلات ساخته شده باشد را می خورند. به همین دلیل سارا هاردی هنرمند انگلیسی تصمیم به ساخت مجسمه های شکلاتی واقعی به شکل های عجیب و غریب کرده است. شاید از نظر شما برخی از آنها خوشمزه نباشند اما مهم مواد داخل آن و مزه ای که دارند است.
وی می گوید به عنوان یک مجسمه ساز کلاسیک آموزش دیده قبلا هم دارای آثار هنری زیادی بوده ام و اکنون قصد دارم مجسمه هایی متفاوت با استفاده از شکلات و کیک ایجاد کنم.
تصور کنید یک کیک به شکل قلب انسان یا قورباغه جلوی مهمان هایتان بگذارید چه واکنشی از خود نشان می دهند!

شکلات های واقعی و هنری-4شکلات های واقعی و هنری-5شکلات های واقعی و هنری-6شکلات های واقعی و هنری-7شکلات های واقعی و هنری-8شکلات های واقعی و هنری-9شکلات های واقعی و هنری-10