اگر شما نیز مایل به سرخ کردن یک بوقلمون کامل در مراسم شکرگذاری هستید باید خیلی مواظب باشید. بسیار مهم است که این کار را درست انجام دهید.
برای نشان دادن اهمیت این موضوع، کمیسیون امنیت لوازم خانگی ایالات متحده با ساخت ویدئویی نشان داده که راه زیر شیوه خوبی برای انجام این کار نیست:
توصیه اصلی این است که ظرف خود را پر از روغن داغ نکنید.