یک کارگاه چوبی در کانادا به شیوه ای مبلمان چوبی را تزئین می کنند که هیچ کس انتظار آن را ندارد: با استفاده از تخلیه الکتریکی. آنها اشکال Lichtenberg(انشعاب هایی مانند الگو درخت) بر روی محصولات خود ایجاد می کنند که کاملا مسحورکننده به نظر می رسند. این اشکال توسط فیزیکدان آلمانی جرج کریستف لیختنبرگ نامگذاری شدند که در اصل آنها را کشف و موردمطالعه قرار داد. مطالعه لیختنبرگ در امتداد سطوح عایق و درختان الکتریکی سه بعدی اغلب روش هایی برای بهبود قابلیت اطمینان طولانی مدت دستگاههای با ولتاژ بالا برای مهندسان فراهم می سازد.