دستکاری و تحریف عکس های دیجیتالی کاری آسان است، اما گرفتن یک عکس که بدون استفاده از فوتوشاپ با ذهن شما بازی کند کار ساده ای نیست. یکی از بهترین راهها برای ایجاد طبیعی این تصاویر سورئال استفاده از بازتاب است. این تصاویر با دید شما بازی کرده و با توجه به توهمات نوری که ایجاد می کنند باعث می شوند به شیوه ای کاملا متفاوت در مورد آنها فکر کنید.
 برای درک بیشتر موضوع می توانید نگاهی به تصاویر زیر بیندازید. این لیست شامل برخی از بهترین خطاهای دید ناشی از بازتاب است که برخی خنده دار و برخی دیگر زیبا هستند، اما همه آنها با ذهن شما بازی می کنند.
بازتابی زیبا که مانند ماه به نظر می رسدسنگ ریزه هایی که مانند آسمان پرستاره به نظر می رسندبازتابی زیبا بر روی قابلمهانعکاس کامل درختدیدن گل در قطره آبانعکاسی زیبا از پارک در پاییزبازتاب غروب خورشید بر روی ساختمانشهر پراگ در لیوانبازتاب زیبای ماشین در شیشهبازتابی زیبا بر روی لیوان قهوهقدم زدن بر روی ابرهابازتابی زیبا که به نظر می رسد شامپانزه نیز لباس پوشیده استبازتاب کامل