حیوانات سرامیکی زیبایی که در زیر می بینید ساخته دست هنرمندی به نام Etsy هستند. او در زمینه کار خود می گوید من چندی پیش ساخت این حیوانات زیبا را شروع کردم و فعلا هم می خواهم این کار را ادامه دهم. این حیوانات کاربردی و زیبا هستند و می توانید از آن به عنوان فنجان چای یا قهوه، کاسه کوچک و یا ظروف نگهداری استفاده کنید.
واکنش های مردم بعد از دیدن این حیوانات برایم لذت بخش است. بیشتر آنها خوشحال شده و از این خلاقیت تعجب می کنند. در فرایند ساخت این حیوانات سرامیکی از قرار دادن در کوره، لعاب کاری، نقاشی، آبکاری با طلا و نقره استفاده می شود. بسیاری از این محصولات بعد از چند هفته آماده می شوند.
حیوانات زیبای سرامیکی_1حیوانات زیبای سرامیکی_2حیوانات زیبای سرامیکی_3حیوانات زیبای سرامیکی_4حیوانات زیبای سرامیکی_5حیوانات زیبای سرامیکی_6حیوانات زیبای سرامیکی_7حیوانات زیبای سرامیکی_8حیوانات زیبای سرامیکی_9حیوانات زیبای سرامیکی_10