آیا می دانید که مارمولک ها توانایی چرخش چشمان خود به طور جداگانه و به صورت 180 درجه را دارند و این ویژگی به آنها میدان دید کامل 360 درجه را می دهد. نکته جالب توجه این است که این مارمولک های رنگارنگ دارای نوزادانی زیبا و رنگارنگ هستند و تخم گذاری می کنند. در ادامه تصاویری زیبا از این بچه مارمولک های کوچک و زیبا را خواهیم دید:تصاویری از بچه مارمولک ها_1تصاویری از بچه مارمولک ها_2تصاویری از بچه مارمولک ها_3تصاویری از بچه مارمولک ها_4تصاویری از بچه مارمولک ها_5تصاویری از بچه مارمولک ها_6تصاویری از بچه مارمولک ها_7تصاویری از بچه مارمولک ها_8تصاویری از بچه مارمولک ها_9تصاویری از بچه مارمولک ها_10