همیشه لازم نیست وسایلی که خراب شده یا شکسته را دور بیندازید. با کمی خلاقیت می توانید این وسایل را تعمیر و حتی بهتر از روز اول آن دربیاورید. شما هم می توانید خلاق باشید و از ایده های خود برای تعمیر و درست کردن وسایل اطراف خود استفاده کنید. در این مطلب برخی از این ایده های مبتکرانه را آورده ایم که می توانند برایتان جالب باشند.
1. تعمیر ظرف شکسته با استفاده از DVD خراب شده
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_1

2. خلاقیت مرد روسی برای تعمیر خودروی خود
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_2

3. استفاده خلاقانه از گلدان شکسته
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_3

4. خراب شدن دیوار و خلاقیت بر روی آن
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_4

5. خلاقیت مادر برای پوشاندن نقاشی های فرزندان خود بر روی دیوار
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_5

6. استفاده از قطعات لگو برای برای تعمیر و پر کردن سوراخ های دیوار
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_6

7. ایده  ای برای پوشاندن دیوار شکسته
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_7

8. تعمیر مبل پاره شده با تور
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_8

9. تعمیر ماگ شکسته با خاک رس
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_9

10. تعمیر ترک های دیوار با ژئود متبلور
وسایل خراب شده را به جای دور انداختن تعمیر کنید_10