بیشتر شما با پورت ها و دهانه های مختلفی که پشت مانیتور و سخت افزار کامپیوتر وجود دارد. اما شاید شکاف بیضی شکلی که در پشت مانیتور بسیاری از لپ تاپ ها وجود دارد برایتان نا آشنا باشد. این شکاف با کابل های معمولی مطابقت ندارد، تنها یک نماد قفل در کنار آن وجود دارد.

سوال

به راستی  این پورت بیضی شکل دارای نماد قفل در پشت مانیتور چه کاری انجام می دهد و عملکرد آن به چه صورت است؟

پاسخ

این پورت که در بسیاری از لپ تاپ های قدیمی و جدید وجود دارد یک سیستم ضدسرقت است که اسلات امنیتی کینگستون یا قفل کینگستون(Kensington) نامیده می شود. این شکاف که یک سوراخ مجهز به حلقه رینگی و فلزی کوچک هست، با ابزار خاصی همانند سیم بکسل فلزی به جایی متصل می شود و مانع از سرقت کردن لپ تاپ توسط سارقان خواهد شد.