برخی از رانندگان چینی شروع به اعلام جنگ با رانندگانی کرده اند که از نور بالای چراغ خودروی خود در هنگام رانندگی استفاده می کنند. جدیدترین سلاح آنها در این درگیری جاده ای استفاده از عکس های ترسناک در پشت شیشه عقب خودرو است. این عکس ها تنها زمانی قابل مشاهده هستند که راننده پشتی چراغ جلو خود را روشن کند.
اخیرا این عکس های وحشتناک با قیمت نسبتا مناسب 3 تا 18 دلار به فروش رسیده اند و توجه مقامات این کشور را نیز به خود جلب کرده اند. مقامات پلیس پکن استفاده از این عکس ها را غیر قانونی اعلام نکرده است، اما در صورت بروز تصادف این رانندگان مسئولیت خسارت را بر عهده دارند.
استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_11
استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_2استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_3
استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_4استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_5استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_6استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_7استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_8استفاده چینی ها از عکس های وحشتناک برای ترساندن رانندگان_9